Voor al uw las- & constructie werk; staal, aluminium & RVS
Disclaimer voor www.degroot-laswerk.nl
R.de Groot Las- en constructiebedrijf (Kamer van Koophandel: 53728262), hierna te noemen, De Groot laswerken, verleent u hierbij
toegang tot http://www.degroot-laswerk.nl ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
De Groot laswerken behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder
daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.
Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.
Beperkte aansprakelijkheid
De Groot laswerken spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze
zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze
materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van De Groot laswerken.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke
fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan De Groot laswerken nimmer aansprakelijkheid
aanvaarden.
Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij De Groot laswerken.
KopiŽren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van De Groot
laswerken, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke
materialen anders aangegeven is.
las- & constructiebedrijf v.o.f.
tevens draai en freeswerk
Copyright © 2015   ∑  E&M Digitaal Beekbergen  ∑  All Rights reserved
Disclaimer